Πέμπτη, 15 Οκτωβρίου 2015

Πέρα από τις δηλώσεις περί ενότητας των υποψηφίων Προέδρων στη ΝΔούλα, η πραγματικότητα απέχει πολλή από την φαινομενική νηνεμία. Εκείνο που δεν έχουν καταλάβει είναι ότι η κοινωνία γύρισε την πλάτη στο κόμμα, αφού δεν μπόρεσε να συμπορευτεί με τις ανάγκες και τις απαιτήσεις της. Οι συμπεριφορές τους παραπέμπουν σε άλλες εποχές και νοοτροπίες, ακυρώνουν την αποδοχή τους από την κοινωνία, ενώ ταυτόχρονα επιβεβαιώνουν στο αντίπαλο δέος την επικυριαρχία του.